Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Psychologia osobowości i psychopatologia
Efekt kształcenia:
- potrafi przyporządkować określone zachowania do typów osobowości i typów zaburzeń osobowości
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U06
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;