Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki wytwarzania
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu technologii wytwarzania stali
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W06
    Ma wiedzę o materiałach i ich własnościach w szczególności: - chemicznych, - elektrycznych, - termodynamicznych. Ma wiedzę o własnościach konstrukcyjnych materiałów i ich zastosowaniach. W szczególności zna: - własności wytrzymałościowe materiałów, - własności mechaniczne, - zastosowania, - sposoby wytwarzania i obróbki.