Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy psychologii śledczej i sądowej
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki poprawnego prowadzenia przesłuchania oraz oceniania szczerości zeznań. Zna podstawowe zjawiska psychologiczne związane z psychologią poznawczą i umie je nazwać. Zna również podstawowe zjawiska z dziedziny psychologii społecznej.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne