Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki separacji
Efekt kształcenia:
Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację konkretnego problemu.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe
  • CHB1A_U06
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich