Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do informatyki śledczej
Efekt kształcenia:
Zna konstrukcję systemów plików, pamięci i ruchu sieciowego w stopniu pozwalającym na ich analizę.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W04
    Ma uporządkowaną wiedzę na temat sieci teleinformatycznych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras; zna podstawowe pojęcia z zakresu przesyłania danych, zna rolę kodowania, modulacji i kryptografii, zna metody kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji; ma wiedzę na temat bezpieczeństwa komunikacji oraz bezpieczeństwa systemów operacyjnych