Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do informatyki śledczej
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić analizę dowodową w zakresie systemów plików, pamięci operacyjnej i ruchu sieciowego.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U04
    Potrafi planować i przeprowadzać testy, eksperymenty i badania z dziedziny elektroniki, telekomunikacji i informatyki, w szczególności związane z analizą kryminlistyczną oraz analizą bezpieczeństwa, oparte na obliczeniach, symulacjach komputerowych i pomiarach.