Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energetyka a społeczeństwo (aspekty socjologiczne)
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę o zasadach działania i sposobie opisu matematycznego zjawisk termodynamicznych w procesach energetycznych Zna problematykę dotyczącą procesów energetycznych oraz maszyn i urządzeń energetycznych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W04
    posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
  • MBM2A_W06
    ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem