Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energetyka a społeczeństwo (aspekty socjologiczne)
Efekt kształcenia:
Umie zidentyfikować procesy termodynamiczne występujące w maszynach cieplnych i procesach technologicznych.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U04
    rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz umie korzystać z zasobów informacji patentowej
  • MBM2A_U06
    ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej