Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sieci transmisji danych
Efekt kształcenia:
Umie skonfigurować podstawowe parametry niezbędne do poprawnej pracy routera w sieci IP.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U04
    Potrafi planować i przeprowadzać testy, eksperymenty i badania z dziedziny elektroniki, telekomunikacji i informatyki, w szczególności związane z analizą kryminlistyczną oraz analizą bezpieczeństwa, oparte na obliczeniach, symulacjach komputerowych i pomiarach.
  • NKT1A_U06
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;