Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bazy danych
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia i koncepcje relacyjnych baz danych.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W04
    Ma uporządkowaną wiedzę na temat sieci teleinformatycznych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras; zna podstawowe pojęcia z zakresu przesyłania danych, zna rolę kodowania, modulacji i kryptografii, zna metody kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach; w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji; ma wiedzę na temat bezpieczeństwa komunikacji oraz bezpieczeństwa systemów operacyjnych