Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bazy danych
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą bazę danych.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U05
    Potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania prostych programów komputerowych