Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bazy danych
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ciągłego rozwoju systemów bazodanowych oraz możliwości ich wykorzystania w kryminalistyce.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;