Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Proseminarium
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie