Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Układy i systemy elektroniczne
Efekt kształcenia:
Student zna zasady projektowania i analizy analogowych i analogowo-cyfrowych układów elektronicznych.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych; ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów wbudowanych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu;