Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria zarządzania
Efekt kształcenia:
zna i rozumie ogólne zasady podejścia procesowego w systemach zarządzania jakością w organizacji
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W17
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej