Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria zarządzania
Efekt kształcenia:
zna i rozumie zasady zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W07
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową