Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria zarządzania
Efekt kształcenia:
zna i rozumie wzajemne powiązania między procesami w organizacji
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W07
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową