Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria zarządzania
Efekt kształcenia:
zna normy ISO 9000 i umie je stosować
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W17
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IMM1A_W17
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej