Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria zarządzania
Efekt kształcenia:
posiada umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań