Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Układy i systemy elektroniczne
Efekt kształcenia:
Zna metodykę konstruowania podstawowych układów elektronicznych. Rozumie zasady ich działania oraz reguły dobierania właściwych parametrów pracy.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W03
    Ma wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych; ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów wbudowanych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu;