Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie w energetyce (koncepcje, zasoby, strategie, struktury, ekonomika - koszty, ceny energii)
Efekt kształcenia:
Potrafi wyznaczyć podstawowe współczynniki i wskaźniki potrzebne do analizy, planowania i podejmowania decyzji technicznych i ekonomicznych.
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_U01
  posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
 • MBM2A_U05
  umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
 • MBM2A_U06
  ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
 • MBM2A_U08
  umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
 • MBM2A_U09
  ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych