Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Algorytmy i struktury danych
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe założenia programowania obiektowego i rozdziału silnik aplikacji - interfejs.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W05
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;