Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Języki programowania i algorytmy
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobierać metody i narzędzia dostępne online do postawionych problemów obliczeniowych z wykorzystaniem języków programowania imperatywnego.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U06
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • NKT1A_U07
    Potrafi projektować systemy wbudowane oraz aplikacje komputerowe z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, wspierajacych proces wnioskowania w kryminalistyce, przy wykorzystaniu właściwych metod, technik i narzędzi,