Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fotowoltaiczne systemy konwersji energii
Efekt kształcenia:
Student zna metody określania natężenia promieniowania słonecznego całkowitego padającego na powierzchnię o znanej orientacji i lokalizacji.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego