Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fotowoltaiczne systemy konwersji energii
Efekt kształcenia:
Dla zadanej lokalizacji oraz typu paneli PV student umie obliczyć roczną produkcję energii elektrycznej z projektowanej instalacji.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • MBM2A_U17
    potrafi dokonywać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich charakterystycznych dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne