Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metrologia cieplna
Efekt kształcenia:
Znajomość metod pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych wielkości cieplnych i przepływowych ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu i budownictwa.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • MBM2A_W06
    ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów