Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metrologia cieplna
Efekt kształcenia:
Umiejętność doboru przyrządów pomiarowych do charakteru badanego zjawiska i rodzaju badanego medium.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • MBM2A_U11
    potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów