Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modelowanie zjawisk aeroakustycznych w maszynach przepływowych
Efekt kształcenia:
Zna metody modelowania maszyn przepływowych
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_W02
  ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM1A_W16
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM2A_W01
  ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych
 • MBM1A_W08
  ma elementarną wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania