Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modelowanie zjawisk aeroakustycznych w maszynach przepływowych
Efekt kształcenia:
Potrafi zrealizować projekt w zespole kilkuosobowym
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • MBM1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • MBM1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • MBM2A_K08
  jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)