Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przeciwdziałanie zjawiskom drganiowym w energetyce
Efekt kształcenia:
Zna wpływ drgań i hałasu na człowieka i zna sposoby zabezpieczania się przed nimi
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_W02
  ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM1A_W12
  ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych rodzajów maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych
 • MBM1A_W17
  ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • MBM2A_W04
  posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki