Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przeciwdziałanie zjawiskom drganiowym w energetyce
Efekt kształcenia:
Umie dobrać zabezpieczenia wibrakustyczne do maszyny przemysłowej
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_U17
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich
 • MBM1A_U20
  ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny związane z tą pracą
 • MBM2A_U03
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • MBM1A_U02
  potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych
 • MBM1A_U03
  potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań