Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Pompy Ciepła
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrze posługiwać się graficzną dokumentację techniczną maszyn i urządzeń oraz innymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań inżynierskich
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U19
    potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  • MBM2A_U25
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych; kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi