Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Racjonalizacja użytkowania energii
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą z zakresu teoretycznych podstawy kształtowania polityki energetycznej i ekologicznej (geneza, uwarunkowania, cele, zasady, aspekty prawne, organy odpowiedzialne za kształtowanie polityki energetycznej i ekologicznej). Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania instrumentów polityki energetycznej i ekologicznej. Student rozumie problem bezpieczeństwa energetycznego oraz zna konstrukcję kluczowych mierników bezpieczeństwa energetycznego.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W13
    zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych