Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Racjonalizacja użytkowania energii
Efekt kształcenia:
Student zna praktyczne metody zmniejszania niedoskonałości procesów cieplnych i poprawy efektywności energetycznej, pojecie inteligentnych systemów energetycznych, smart grid, oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych