Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Racjonalizacja użytkowania energii
Efekt kształcenia:
Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym postawiony problem z zakresu racjonalizacji użytkowania energii
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
  • MBM2A_K06
    ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.
  • MBM2A_K08
    jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)