Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Racjonalizacja użytkowania energii
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy w zakresie Racjonalizacji Uzytkowania Energii
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • MBM2A_K08
    jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)