Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Silniki spalinowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym będącym na wyposażeniu hamowni silnikowej i wykorzystać do pomiaru parametrów roboczych silnika
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U26
    jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań w instytutach naukowo-badawczych; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych; podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji