Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Maszyny do przeróbki odpadów
Efekt kształcenia:
Umie ocenić przydatność metod przeróbki odpadów produkcyjnych i wybrać najkorzystniejszą dla określonego przypadku
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
  • MBM2A_U06
    ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
  • MBM2A_U14
    potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej