Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Maszyny do przeróbki odpadów
Efekt kształcenia:
Umie opracować koncepcję linii technologicznej do przerobu odpadów i dobrać lub zaprojektować odpowiednie maszyny
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U19
    potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi