Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Maszyny do przeróbki odpadów
Efekt kształcenia:
Jest przygotowany do pracy w zespole powołanym do rozwiązywania problemów w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn oraz systemów służących do przeróbki odpadów produkcyjnych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K01
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych
  • MBM2A_K06
    ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.