Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki kryminalistyczne
Efekt kształcenia:
Student zna podstawy przeprowadzania oględzin na miejscu zdarzenia. Zna podstawowe techniki kryminalistyczne.
Powiązania z KEU:
 • ChK2A_W01
  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiazywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod chemicznych w kryminalistyce
 • ChK2A_W06
  zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki
 • ChK2A_W07
  ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku
 • ChK2A_W10
  zna metodykę sądowej analityki medycznej, podstawowe techniki badań toksyczności substancji, standardy oznaczeń toksykologicznych, wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka
 • ChK2A_W14
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w zakresie studiowanego kierunku
 • ChK2A_W15
  zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń pomiarowych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym