Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki kryminalistyczne
Efekt kształcenia:
Student potrafi działając w grupie przygotować i przedstawić po selektywnym wyborze materiałów źródłowych, prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kryminalistyki.
Powiązania z KEU:
  • ChK2A_U05
    potrafi pracować w zespole, podejmować zobowiązania i kierować jego pracą