Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Environmental risk modeling in energetics
Efekt kształcenia:
The student knows the basic classifications of energy sources.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;