Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modelowanie ryzyka środowiskowego w energetyce
Efekt kształcenia:
Student potrafi wymienić trendy i strategie w nowoczesnej energetyce
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;