Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Nowoczesne metody badania i zabezpieczania dóbr kultury
Efekt kształcenia:
Student understands risks coming from inproper conservation and exhibition practises as well as poorly designed physicochemical studies to the stability and visual appearance of artefacts in heritage/art collections
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;