Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne metody badania i zabezpieczania dóbr kultury
Efekt kształcenia:
Student could describe degradation mechanisms for selected classes of materials in heritage collections
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;