Dane EU modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Nowoczesne metody badania i zabezpieczania dóbr kultury
Efekt kształcenia:
Student is able to choose appropriate analytical methods to solve problem related to active and passive conservation of artworks and heritage objects
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;