Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Biometria w kryminalistyce
Efekt kształcenia:
Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym
Powiązania z KEU:
  • ChK2A_U11
    stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym