Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Biometria w kryminalistyce
Efekt kształcenia:
Potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych
Powiązania z KEU:
  • ChK2A_U06
    potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych