Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza śladowa
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzą na temat podstawowych technik pobierania, przechowywania i przygotowania próbek do analizy śladowej. Student potrafi zastosować odpowiednia metodę analizy do wybranego rodzaju próbek. Student potrafi prawidłowo zinterpretpwac otrzymane wyniki.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;